Rokok adalah istilah umum untuk menyebutkan gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas rokok (pembungkus rokok). Rokok terdiri dari bahan utama tembakau, kertas rokok sebagai pembungkus, dan filter rokok untuk rokok filter. Bahan tambahan rokok digunakan untuk memberikan tambahan rasa dan aroma, contoh bahan tambahan rokok adalah cengkeh dan menthol. Menurut KBBI terdapat beberapa jenis rokok, diantaranya yaitu rokok kawung yaitu rokok yang penyalutnya (pembungkusnya) daun enau (aren); rokok kelembak, rokok yg tembakaunya dibubuhi kelembak;rokok kretek, rokok yang tembakaunya dibubuhi cengkih. Selain itu ada juga rokok filter yaitu rokok yang diujungnya terdapat filternya, Ada juga perpaduan rokok kretek filter. Dalam perkembangannya, kini rokok ada yang berwujud elektronik, atau sering dikenal vape, rokok elektrik, e-rokok. Rokok jenis ini tidak lagi menggunakan tembakau melainkan dengan cairan kimia yang mengandung nikotin dan bahan tambahan lain.

Referensi
Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi Susanto, 2012, Rokok Elektronik (Electronic Cigarette), J Respir Indo Vol. 32, No. 1, Januari 2012 : 53-61