Monday, October 9, 2017

Pengertian Limbah Gas

Limbah gas (udara) adalah limbah yang berbentuk gas atau berada dalam fasa gas, biasanya dihasilkan dari proses pembakaran. Limbah gas dapat bersumber dari kegiatan memasak rumah tangga, kendaraan bermotor/transportasi, industri yang menghasilkan limbah gas, dan sebagainya. Contoh limbah gas antara lain yaitu, gas karbon monoksida (CO), Nitrogen
oksida (NOx), Sulfur oksida (SOx) dan sebagainya.